Bevarandeprojekt

Intro:

Det hela började egentligen redan i Oktober 2013 på Expo Stockholm som arrangerades av Stockholms Herpetologiska Förening (SHF) där jag träffade Kazibwe Yasin som höll föredrag om Uganda Reptiles Village och svårigheterna för Ugandas reptilfauna.

Vi fick bra kontakt direkt och han inspirerade mig tillräckligt för att få mig att aktivt börja arbeta med bevarandearbete.

Tillsammans med Tropikföreningen Alba så startade jag 2014 upp ett projekt där, målet varje år är att samla in pengar som sen doneras till olika projekt och det första projektet blev Uganda Reptiles Village.

Bevarandeprojekt

2015/2016

Kalinga Centre for Rainforest Ecology Vad vi gör:   "Om ödmjuk, öppnar en upp; en gång öppen, sipprar nyfikenhet på; en gång nyfiken tar medvetenhet över, då är det svårt att inte agera för vår miljö! "   Var och en av oss på Kalinga Centrum för Rainforest ekologi har gått...
Läs mera

2014/2015

Uganda Reptiles Village   Deras uppdrag: Att rädda och rehabilitera skadade reptiler, bevara och utbilda allmänheten i Uganda och alla andra berörda parter om reptiler. Många människor är ovetande om reptilers vikt för en hållbar natur, och miljön i stort. Ett stort problem är rädslan...
Läs mera