Sydafrika

Tid: Någon gång under 2016, troligtvis hösten/vinter

Mål: Dyka och fota/filma Vithajen Carcharodon carcharias.
Flertal reptiler och däggdjur står också på listan.

Vistelse: Troligen Kapstaden, under minst 2 veckor.